Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kj:r [19.09.2017 14:27]
kj
kj:r [19.09.2017 14:28] (aktuální)
kj
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * R for Data Science book: http://​r4ds.had.co.nz/​   * R for Data Science book: http://​r4ds.had.co.nz/​
-  * Legends: http://​www.cookbook-r.com/​Graphs/​Legends_(ggplot2)/​+  * Legends: ​[[http://​www.cookbook-r.com/​Graphs/​Legends_(ggplot2)/​]]
  
  
kj/r.txt · Poslední úprava: 19.09.2017 14:28 autor: kj