Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
linux:centos:nagios [02.08.2016 17:46]
vm
linux:centos:nagios [02.08.2016 17:47]
vm
Řádek 24: Řádek 24:
 <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​ <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​
    ​iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT    ​iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT
 +   /​sbin/​service iptables save
  
 Nagios plugins are located at ''/​usr/​lib64/​nagios/​plugins/''​ folder. Nagios plugins are located at ''/​usr/​lib64/​nagios/​plugins/''​ folder.
linux/centos/nagios.txt · Poslední úprava: 15.09.2016 16:56 autor: vm