Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
linux:centos:nagios [02.08.2016 17:46]
vm
linux:centos:nagios [02.08.2016 17:51]
vm
Řádek 24: Řádek 24:
 <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​ <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​
    ​iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT    ​iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5666 -j ACCEPT
 +   /​sbin/​service iptables save
  
 Nagios plugins are located at ''/​usr/​lib64/​nagios/​plugins/''​ folder. Nagios plugins are located at ''/​usr/​lib64/​nagios/​plugins/''​ folder.
Řádek 42: Řádek 43:
   nrpe: 10.10.10.10 ​  ​monitoring-server.my-company.com   nrpe: 10.10.10.10 ​  ​monitoring-server.my-company.com
 There is no need to restart nrpe server. ​ There is no need to restart nrpe server. ​
-This is required as NRPE server on centos is compiled using ''​tcp_wrappers''​ library which parses this file.+This is required as NRPE server on centos is compiled using ''​tcp_wrappers''​ library which parses this file, this can be verified by running 
 +  ldd /​usr/​sbin/​nrpe | grep libwrap 
 + 
 +More info about TCP Wrappers: [[https://​www.centos.org/​docs/​5/​html/​Deployment_Guide-en-US/​ch-tcpwrappers.html]]
  
 === Nagios check_disk failure in RHEL / CentOS 6.2 === === Nagios check_disk failure in RHEL / CentOS 6.2 ===
linux/centos/nagios.txt · Poslední úprava: 15.09.2016 16:56 autor: vm