Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
linux:centos:nagios [02.08.2016 17:47]
vm
linux:centos:nagios [15.09.2016 16:56] (aktuální)
vm
Řádek 23: Řádek 23:
  
 <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​ <​note>​If the host is behind a firewall, or you have enabled firewall software on the host, you need to open for incoming traffic on TCP port 5666.</​note>​
-   ​iptables -INPUT -p tcp -tcp --dport 5666 -j ACCEPT+   ​iptables -INPUT -s 0/0 -tcp --dport 5666 -j ACCEPT
    /​sbin/​service iptables save    /​sbin/​service iptables save
  
Řádek 43: Řádek 43:
   nrpe: 10.10.10.10 ​  ​monitoring-server.my-company.com   nrpe: 10.10.10.10 ​  ​monitoring-server.my-company.com
 There is no need to restart nrpe server. ​ There is no need to restart nrpe server. ​
-This is required as NRPE server on centos is compiled using ''​tcp_wrappers''​ library which parses this file.+This is required as NRPE server on centos is compiled using ''​tcp_wrappers''​ library which parses this file, this can be verified by running 
 +  ldd /​usr/​sbin/​nrpe | grep libwrap 
 + 
 +More info about TCP Wrappers: [[https://​www.centos.org/​docs/​5/​html/​Deployment_Guide-en-US/​ch-tcpwrappers.html]]
  
 === Nagios check_disk failure in RHEL / CentOS 6.2 === === Nagios check_disk failure in RHEL / CentOS 6.2 ===
linux/centos/nagios.1470152829.txt.gz · Poslední úprava: 02.08.2016 17:47 autor: vm