Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

programovani:integrace-trac [31.10.2011 20:48] (aktuální)
wladik vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Integrace Trac ======
 +===== Visual Studio =====
 +integraci řeší plugin Trac Explorer
 +  * info [[http://​trac-hacks.org/​wiki/​VsTracIntegration]]
 +  * stažení [[http://​sourceforge.net/​projects/​vstrac/​]]
 +potřebuje aby na Trac serveru byl XML-RPC plugin [[http://​trac-hacks.org/​wiki/​XmlRpcPlugin]]
 +==== Zprovoznění s VS 2010 ====
 +  - Install Visual Studio 2010 Beta2. ​
 +  - Install TracExplorer though it supports VS 2005 or Vs 2008. 
 +  - Go to the following location "​C:​\Program Files\TracExplorer\bin" ​
 +and open TracExplorer.VSTrac.AddIn in a notepad. ​
 +  - přidat <​code>​ <​HostApplication>​
 + <​Name>​Microsoft Visual Studio</​Name>​
 + <​Version>​10.0</​Version>​
 + </​HostApplication></​code>​
 +  - Save it and close it. If it is not allowing to save it, then copy 
 +the TracExplorer.VSTrac.AddIn on desktop open it in a notepad and do 
 +the changes as written in step four. Save it and replace the existing ​
 +TracExplorer.VSTrac.AddIn in "​C:​\Program Files\TracExplorer\bin" ​
 +folder with the modified one. 
 +  - Now open Visual Studio 2010 
 +  - Click on Tools-> Options, Options window will open. 
 +  - Expand Environment and click **Add-in/​Macros Security**. ​
 +  - Click Add button and navigate to the path <​code>"​C:​\Program Files 
 +\TracExplorer\bin"</​code>​ and click Ok. 
 +  - Click on Tools-> Add-in Manager and check TracExplorer.VSTrac is 
 +selected under Available Add-ins. ​
 +  - restartovat Visual Studio
 +  - Verify the TracExplorer is visible by clicking View-> ​
 +TracExplorer. ​
 +viz [[https://​groups.google.com/​group/​tracexplorer/​browse_thread/​thread/​40216cbf71c4df72]]
 +
 +  * problém s přidáváním [[http://​groups.google.com/​group/​tracexplorer/​browse_thread/​thread/​6b979259cd51e7dc]]
  
programovani/integrace-trac.txt · Poslední úprava: 31.10.2011 20:48 autor: wladik