Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

windows:directaccess [26.01.2013 10:55] (aktuální)
wladik vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== DirectAccess ======
 +DirectAccess nesmí běžet na doménovém řadiči -> nutnost 2. serveru.
  
 +===== 2012 =====
 +Zdroj: [[http://​blogs.msdn.com/​b/​canberrapfe/​archive/​2012/​07/​12/​simple-direct-access-setup-with-windows-server-2012-rp.aspx]]
 +
 +Instalace (PowerShellem):​
 +
 +  Install-WindowsFeature RemoteAccess -IncludeManagementTools
 +
 +==== Nastavení ====
 +
 +Perform a very basic install of Direct Access:
 +  - From the Start screen, click "​Remote Access Management"​. ​
 +  - In the Remote Access Management console, click Run the Getting Started Wizard.
 +  - Choose Deploy DirectAccess only.
 +  - Verify that Edge is selected as the network topology. Type the public name of your Direct ​ Access server as the public name to which remote access clients will connect - in my  example the public name is "​duffey.dyndns.org"​ even though the machine i am connecting to  is called "​da1.contoso.com"​ - my firewall will recieve this traffic and forward it to the  correct host. Click Next.
 +  - On the final wizard page, click the link supplied to edit the wizard settings. ​
 +  - In the Remote Access Review dialog, next to Remote Clients, click Change.
 +  - On the Select Groups screen, clear the Enable DirectAccess for mobile computers only  checkbox.
 +  - Click Domain Computers (CONTOSO\Domain Computers), and then click Remove.
 +  - Click Add, type DirectAccessClients,​ and then click OK.
 +  - Click Next, and then click Finish.
 +  - Click OK in the Remote Access Review screen, and then click Finish.
 +  - Since there is no PKI setup yet in this lab environment,​ the wizard will automatically ​  ​provision self-signed certificates for IP-HTTPS and the Network Location Server, and will   ​automatically enable Kerberos proxy. The wizard will also enable NAT64 and DNS64 for   ​protocol translation in the IPv4-only environment. After the wizard successfully completes ​  ​applying the configuration,​ click Close.
 +  - In the console tree of the Remote Access Management console, select Operations Status. Wait  until the status the status monitors display as "​Working"​. From the Tasks pane under   ​Monitoring,​ click Refresh periodically to update the display.
 +
 +==== Klientský PC ====
 +Vše se automaticky nastavuje pomocí Group Policy.
 +Po nastavení na serveru je tedy nutné na klientských PC znovunačíst politiky:
 +  * <​code>​gpupdate /​force</​code>​
 +  * nebo restart počítače
 +  ​
 +
 +==== Ověření na klientských PC ====
 +
 +
 +  Get-DaConnectionStatus
 +
 +  Get-DNSClientNrptPolicy
 +
 +
 +
 +
 +===== NLA =====
 +DirectAccess vyžaduje, aby veřejná síťovka, na které je publikován DirectAccess,​ měla nastavený **Public** profil. Detekci profilu zajišťuje služba NLA ((Network Location Awareness)),​ která pokud dokáže skrz dané síťové rozhraní provést LDAP dotaz (na portu tcp/389) na doménový řadič. Pokud se to povede, je dané síťové kartě přirazen profil **Domain**. To se dá vyřešit zablokováním tohoto portu firewallem na straně doménového řadiče pro přístup z DirectAccess Edge serveru.
 +
 +Podrobnosti o NLA: [[http://​blogs.technet.com/​b/​networking/​archive/​2010/​09/​08/​network-location-awareness-nla-and-how-it-relates-to-windows-firewall-profiles.aspx?​Redirected=true]]
 +
 +===== Zdroje =====
 +  * [[http://​blogs.msdn.com/​b/​canberrapfe/​archive/​2012/​07/​12/​simple-direct-access-setup-with-windows-server-2012-rp.aspx]] -- 'Real World' Direct Access installation using Windows Server 2012
windows/directaccess.txt · Poslední úprava: 26.01.2013 10:55 autor: wladik