Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
windows:hyper-v-server [17.06.2016 14:37]
vm
windows:hyper-v-server [28.01.2017 23:19] (aktuální)
vm
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hyper-V Server ====== ====== Hyper-V Server ======
 [[linux/​integrace-s-hyper-v]] [[linux/​integrace-s-hyper-v]]
 +
 +===== Replace VHD path on VM =====
 +
 + to fix up the paths for the VM’s after moving from one volume to another:
 +
 +  $oldPath = "​C:​\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks"
 +  $newPath = "​D:"​
 +  get-vm | Get-VMHardDiskDrive | ? path -Like $path* | %{Set-VMHardDiskDrive -VMHardDiskDrive $_ -Path $_.path.Replace($oldPath,​ $newPath)}
 +
 +A couple of details on this answer:
 +
 +  - PowerShell is wonderful for these kinds of bulk operations
 +  - While we do not allow you to edit the virtual hard disk path on a saved virtual machine using Hyper-V manager – we do allow you to do this through PowerShell. ​ In fact – there are a lot of things that are blocked in Hyper-V manager that are possible through PowerShell.
  
 ===== Boot from USB ===== ===== Boot from USB =====
windows/hyper-v-server.txt · Poslední úprava: 28.01.2017 23:19 autor: vm