Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

windows:ikev2 [27.10.2014 22:21]
vm vytvořeno
windows:ikev2 [27.10.2014 22:22] (aktuální)
vm
Řádek 12: Řádek 12:
   * [[http://​www.carbonwind.net/​blog/​post/​ISA-Server-2006-as-a-VPN-server-and-the-selection-of-the-certificate-to-be-used-for-IKE-authentication-for-L2TPIPsec-connections-e28093-a-possible-work-around.aspx]]   * [[http://​www.carbonwind.net/​blog/​post/​ISA-Server-2006-as-a-VPN-server-and-the-selection-of-the-certificate-to-be-used-for-IKE-authentication-for-L2TPIPsec-connections-e28093-a-possible-work-around.aspx]]
   * [[http://​blogs.technet.com/​b/​rrasblog/​archive/​2009/​06/​10/​what-type-of-certificate-to-install-on-the-vpn-server.aspx]]   * [[http://​blogs.technet.com/​b/​rrasblog/​archive/​2009/​06/​10/​what-type-of-certificate-to-install-on-the-vpn-server.aspx]]
 +
 +===== Možné chyby =====
 +
 +Error 13806 occurs on the server when:
 +  * The server does not have a certificate installed that is suitable for use with IKEv2.
 +  * The certificate on the server does not have the Key Usage field set to “Digital Signature”.
 +
 +[[http://​technet.microsoft.com/​cs-cz/​library/​dd941612(v=ws.10).aspx]]
windows/ikev2.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 22:22 autor: vm