Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
windows:office-365 [31.10.2014 11:53]
vm
windows:office-365 [01.11.2014 23:00] (aktuální)
vm
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Office 365 ====== ====== Office 365 ======
 +
 +  * [[Access Shared Mailboxes on Exchange Online from Windows Phone]]
  
   * [[http://​emtunc.org/​blog/​08/​2011/​grant-and-revoke-access-to-mailboxes-office-365/​]]   * [[http://​emtunc.org/​blog/​08/​2011/​grant-and-revoke-access-to-mailboxes-office-365/​]]
Řádek 14: Řádek 16:
 ===== Správa pomocí PowerShellu ===== ===== Správa pomocí PowerShellu =====
  
-  * [[http://​technet.microsoft.com/​en-us/​library/​jj984289(v=exchg.150).aspx]]+  * Exchange: ​[[http://​technet.microsoft.com/​en-us/​library/​jj984289(v=exchg.150).aspx]] 
 +  * Azure AD: [[http://​msdn.microsoft.com/​en-us/​library/​azure/​jj151815.aspx]] (Azure AD obsahuje Msol commandlety pro správu uživatelů.
windows/office-365.txt · Poslední úprava: 01.11.2014 23:00 autor: vm