DD-WRT

RADIUS na Active Directory

Vlastní DDNS

 • DDNS Service: custon
 • DNDNS Server: wifi.mysh.cz
 • User Name: cokoliv
 • Password: cokoliv
 • Host Name: <dnsjmeno-praha.wladik.net>
 • URL: /set.php?h=
 • Additional: prazdne
 • Do not use external ip check: Yes

WNDR3700

Obnovení původního firmware

NAT Loopback - aby šlo na WAN adresu i zevnitr

U novějších buildů je problém, a nefunguje to správne a je nunté to nějak řešit. Zde je popis problému http://svn.dd-wrt.com:8000/ticket/1868 Nástin řešení http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=89353 + popis problému http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=514682&sid=32548683897734841151b4ca08a9f2d6

insmod ipt_mark # asi neni nutne
insmod xt_mark # asi neni nutne
iptables -t mangle -A PREROUTING -i ! `get_wanface` -d `nvram get wan_ipaddr` -j MARK --set-mark 0xd001
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 0xd001 -j MASQUERADE

Instalace IPKG

je potřeba upravené verze ipkg, protože ta stávající má problém a nefunguje na tomhle sestavení dd-wrt

 1. povolit JFFS přes web (prvně s Clear a pak bez Clear)
 2. mkdir -p /jffs/tmp/ipkg
 3. mkdir -p /jffs/usr/local/lib/ipkg/lists
 4. /jffs/ipkg update
 5. stáhnout upravenou verzi ipkg a uložit do /jffs/ http://svn.dd-wrt.com:8000/browser//opt/bin/ipkg resp.
  wget http://svn.dd-wrt.com:8000/export/17149/opt/bin/ipkg

http://www.myopenrouter.com/forum/thread/22327/dd-wrt-on-wnr3500l-jffs-etc-ipkg.conf-no-such-file/

AICCU pro Sixxs

 1. /jffs/ipkg install aiccu
 2. pro fungování aiccu je bohužel nutné posunout časové pásmo routeru (na UTC-1) při ntp.cesnet.cz (problém DD-WRT)
 3. upravit /jffs/etc/aiccu.conf podle vlastního tunnelu
vi /jffs/etc/aiccu.conf
# Login information
username <your nichandle/username>
password <your password>

# Protocol and server listed on your tunnel
protocol tic
server tic.sixxs.net

# Interface names to use
ipv6_interface sixxs

# The tunnel_id to use
# (only required when there are multiple tunnels in the list)
tunnel_id <your tunnel id>

# Be verbose?
verbose false

# Daemonize?
daemonize true

# Set default route?
defaultroute true
aiccu start /jffs/etc/aiccu.conf

tím by byl hotový tunel. Nyní je ještě potřeba začít šířit celý subnet do sítě. Začneme tím, že nastavíme br0 IPv6 adresu a povolíme forwardování

ip -6 addr add 2a01:8c00:ff5e::1/64 dev br0
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding 

pak zapíšeme radv config přes GUI (Administration → Management)

interface br0 {
AdvSendAdvert on;
AdvLinkMTU 1280;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;
prefix 2a01:8c00:ff5e::/64 {
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
};
};

kde

 • AdvSendAdvert on; Send adverts * AdvLinkMTU 1280; Default tunnel MTU, stop fragmentation
 • AdvOnLink on; this prefix is on the local link * AdvAutonomous on; generate

případně se radvd dá spustit ručně

radvd -C /tmp/radvd.conf

Zdroje:

IPv6 v Soběšíně

Předpokládáme funkční OpenVPN tunel do Prahy.

nastavíme pevnou adresu pro rozhraní tap0, které vzniklo z OpenVPN

ip addr add 2a01:8c00:ff5e::9/64 dev tap0

a nastavíme výchozí routu pro IPv6, přes dd-wrt router v Praze, který má IP adresu 2a01:8c00:ff5e::1.

ip -6 route add ::/0 via 2a01:8c00:ff5e::1 dev tap0

a nastavíme i adresu pro lokální rozhraní

ip -6 addr add 2a01:8c00:ff5e:9::1/64 dev br0

soběšín bude mít subnet 2a01:8c00:ff5e:9::/64

zapsat radvd.conf

interface br0 {
AdvSendAdvert on;
AdvLinkMTU 1280;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;
prefix 2a01:8c00:ff5e:9::/64 {
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
};
};

a v praze na dd-wrt zapsat routu

ip -6 route add 2a01:8c00:ff5e:9::/64 via 2a01:8c00:ff5e::9

dd-wrt pro ASUS wl500gp (build 14929) nemá v základu ping6, ten nainstalujeme přes ipkg

ipkg -force-depends install http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm47xx/packages/iputils-ping6_20071127-1_mipsel.ipk

zjištění ipv6 adres

ip -6 addr show

a cest

ip -6 route show

OpenVPN tunel

Statický

Pomocí statického tunelu se dají spojit dvě sítě bez složitého sestavování CA.

 • Praha: dd-wrt (10.0.0.5) jako server se siti 10.0.0.0/24 a zaroven jako brana
 • Sobesin: dd-wrt (192.168.1.1). Sit 192.168.1.0/24, brana je NanoStation2 (192.168.1.2) dd-wrt je jen soucast site

Statický klíč je na obou routerech uložený na JFFS paměti, ale mohl by být přímov initskriptu v nvram, ale takhle to šetří místo. Pro spojení se vytvoří nový iface tap0, který se připojí do existujícího bridge br0

Vytvoření statického klíče

Create a static.key file on your computer Unix:

 openvpn --genkey --secret static.key

Windows: (downloaded at http://www.openvpn.se)

 Click on "Start > Programs ->OpenVPN -> Generate a static OpenVPN key"

Note: this will create a c:\Program Files\OpenVPN\config\key.txt file, you will want to rename it to static.key

Praha

díra do firewallu pro příchozí spojení

iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 1194 -j ACCEPT

vytvoříme symlink na openvpn s názvem myvpn (aby se náš tunel ve výpisu ps jmenoval myvpn)

cd /tmp
ln -s /usr/sbin/openvpn /tmp/myvpn

založíme nový iface

openvpn --mktun --dev tap0

připojíme do mostu

brctl addif br0 tap0

a povolíme promiscuitní mód sítovky s adresou 0.0.0.0

ifconfig tap0 0.0.0.0 promisc up

klíč je čitelný jen rootem

chmod 600 /jffs/static.key

a spustíme samotný tunel

/tmp/myvpn --dev tap0 --secret /jffs/static.key --comp-lzo --port 1194 --proto udp --verb 3 --keepalive 10 60 --daemon

bez parametru –daemon se to spustí s výpisem, dobré pro ladění

pro přístup do sítě v soběšíně přidáme route cestu

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.0.9
Soběšín

v dd-wrt vytvoříme konec tunelu

cd /tmp
ln -s /usr/sbin/openvpn /tmp/myvpn
openvpn --mktun --dev tap0
ifconfig tap0 10.0.0.9 promisc up netmask 255.255.255.0
/tmp/myvpn --dev tap0 --secret /jffs/static.key --comp-lzo --port 1194 --proto udp --verb 3 --remote praha.wladik.net --keepalive 10 60 --daemon

do brány (NanoStation) přidáme route cestu

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1

pro zapamatování i po rebootu přidat ten řádek route add do /etc/persistent/rc.poststart a potvrdit příkazem

cfgmtd -w -p /etc/

pro zapsání do flash paměti.. a rebootovat

cestu přímo v dd-wrt není nutné tvočit, protože jsme nepřipojili do bridge, a vytvoří se automaticky.

Zdroje a poznámky

Poznámky:

 • Pro úplně spojení sítí by se dalo udělat připojení do bridge i v soběšíně a používat stejný adresový prostor. takto je to jako routed, tím je určitě autonomie obou sítí.
 • Dalo by se na DD-WRT povolit bez ručního přidělení adresy tj. napsat jen
  ifconfig tap0 0.0.0.0 promisc up

  a pak by stačilo DHCP klientem požádat o IP adresu, ale pro zadávání route cest je lepší mít adresu pevnou.

 • Pro přístup k zařízením mezi oběma sítěmi je potřeba mít správně nastavené lokální brány, aby bylo možné předávat odpovědi.

Zdroje

dd-wrt.txt · Poslední úprava: 13.02.2013 19:50 autor: wladik

Nástroje pro stránku