Lenny backports

Nastavení

do /etc/apt/sources.list přidat

deb http://backports.debian.org/debian-backports lenny-backports main

instalace balíčku pak pomocí

apt-get -t lenny-backports install "package"

viz http://backports.debian.org/Instructions/

Automatické aktualizace

Normally packages won't get upgraded automatically from backports.debian.org (due to the NotAutomatic flag). To get packages that you have installed from backports automatically updated you have to have add a pinning, either to /etc/apt/preferences:

Package: *

Pin: release a=lenny-backports
Pin-Priority: 200

jinak nebudeme stahovat nové verze.

debian/backports.txt · Poslední úprava: 25.10.2010 12:48 autor: wladik

Nástroje pro stránku