Huawei modemy

Obecně

E1750

zprovoznění pod debianem

pro příkaz lsusb

apt-get install usbutils

pro samotnou funkčnost modemu potřebuje modeswitch

apt-get install usb-modeswitch

toť vše, pak stačí jen zapojit modem a v logu (messages) uvidíme něco jako

Mar 16 21:58:49 data usb_modeswitch: switched to 12d1:1406 (HUAWEI Technology: HUAWEI Mobile)
Mar 16 21:58:50 data kernel: scsi 12:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   SD Storage       2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Mar 16 21:58:50 data kernel: sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Mar 16 21:58:50 data kernel: sd 12:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

pro raspberry pi

přes lsusb zjistit id zařízení (např. 12d1:1436)

pak zjistit konfigurační soubor:

cd /tmp
tar -xzvf /usr/share/usb_modeswitch/configPack.tar.gz 12d1\:1436

kde 12d1\:1436 je podle kódu zařízení zjištěného přes lsusb.

tenhle soubor zkopírovat do /etc/usb_modeswitch.d/ a po restartu už by měl být modem detekován správně:

Bus 001 Device 004: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd. E173 3G Modem (modem-mode)

E220

huawei.txt · Poslední úprava: 18.03.2017 16:10 autor: vm

Nástroje pro stránku