Linux

Tipy and triky

Seřazení velikostí složek podle velikosti

du -k * | sort -n | cut -f2 | xargs -d '\n' du -sh

Práva

soubor adresář
r čtení souboru čtení adresáře (výpis obsahu)
w zápis souboru zápis (rm, mkdir, přejmenování)
x spuštění programu, skriptu vstup do adresáře
 • set user id bit = suid
  • program spuštěný uživatelem má stejná práva jako uživatel sám → může modifikovat jen soubory, k nimž má právo zápisu → pro změnu hesla nedostačující
  • příkaz passwd má na sobě suid a může modifikovat soubor /etc/shadow, který normálně není zapisovatelný kýmkoli
  • dává se na soubory, ale ne na skripty - bezpečnostní důvod
 • set group id bit = sgid
  • všechny nově vytvořené soubory v adresáři s sgid patří do určené skupiny a ne do uživatelovy hlavní skupiny
  • dává se na složky
 • sticky bit - soubor může mazat jen vlastník souboru
  • například pro složku /tmp, kam mají přístup všichni, aby si nemazali navzájem soubory
  • dává se na složky i soubory

Signály

IPC - meziprocesorová komunikace

 • SIGINT = Ctrl+C - přerušení programu
 • SIGTSTP = Ctrl-Z - proces do pozadí
 • SIGFPE - dělení nulou
 • SIGKILL - ukončení programu
 • SIGSTOP - pro debugování

dají se maskovat, kromě SIGKILL a SIGSTOP

kj/linux.txt · Poslední úprava: 16.11.2017 09:56 autor: kj

Nástroje pro stránku