Linux

Práva

soubor adresář
r čtení souboru čtení adresáře (výpis obsahu)
w zápis souboru zápis (rm, mkdir, přejmenování)
x spuštění programu, skriptu vstup do adresáře
 • set user id bit = suid
  • program spuštěný uživatelem má stejná práva jako uživatel sám → může modifikovat jen soubory, k nimž má právo zápisu → pro změnu hesla nedostačující
  • příkaz passwd má na sobě suid a může modifikovat soubor /etc/shadow, který normálně není zapisovatelný kýmkoli
  • dává se na soubory, ale ne na skripty - bezpečnostní důvod
 • set group id bit = sgid
  • všechny nově vytvořené soubory v adresáři s sgid patří do určené skupiny a ne do uživatelovy hlavní skupiny
  • dává se na složky
 • sticky bit - soubor může mazat jen vlastník souboru
  • například pro složku /tmp, kam mají přístup všichni, aby si nemazali navzájem soubory
  • dává se na složky i soubory

Signály

IPC - meziprocesorová komunikace

 • SIGINT = Ctrl+C - přerušení programu
 • SIGTSTP = Ctrl-Z - proces do pozadí
 • SIGFPE - dělení nulou
 • SIGKILL - ukončení programu
 • SIGSTOP - pro debugování

dají se maskovat, kromě SIGKILL a SIGSTOP

Zkratky

Zkratka Použití
Ctrl + C přerušení procesu
Ctrl + D logout
Ctrl + L vyčištění konsole
q vylézt ze souboru nebo z help stránky
Tab autocomplete
Double Tab s příkazem cd - autocomplete a ukáže obsah současného adresáře
Right Click Vložení

Tipy and triky

# root 
ls /
# pracovní adresář
ls .
# home adresář
ls ~
kj/linux.txt · Poslední úprava: 18.09.2017 16:12 autor: kj

Nástroje pro stránku