Spark

 • systém pro distribuované výpočty na clusteru
 • vylepšení původního map-reduce, o 2 řády rychlejší
  • zpracování v paměti – méně I/O operací, vhodné pro iterativní algoritmy nebo analýzu dat
  • optimalizace operací před zpracováním
  • nyní i pseudo-SQL příkazy
 • API pro Scalu, Javu, Python a R
 • s Hadoopem (využívá HDFS, YARN) i samostatně

Vhodné úlohy

 • dostatečně velké, ale ne extrémně
 • dobře paralelizovatelné
 • iterační

Nevhodné úlohy

 • příliš malé
 • s extrémními požadavky na paměť
 • šité na míru jiné technologii (SQL, Java)
 • špatně paralelizovatelné
 • real-time

RDD

 • resilient distributed dataset
 • kolekce prvků (např. řádky v textovém souboru, datová matice, posloupnost binárních dat)
 • nedá se přepsat, vytvoří se nové RDD
 • proměnné jsou jen lokální

Akce a transformace

 • transformace - nevrací hodnotu - transformace se plánují a optimalizují, ale zatím neprovádějí
  • map (prvek → transformační funkce → nový prvek)
  • flatMap (prvek → transformační funkce → 0 až N nových prvků)
  • filter, distinct (pustí se jen řádky vyhovující podmínce / unikátní)
  • join (připojí řádky jiného RDD podle hodnot klíče)
  • union, intersection (sjednocení a průnik s jiným RDD)
  • groupByKey, reduceByKey (setřídí / agreguje prvky podle klíče)
 • akce - lazy evaluation: až první akce spustí celý proces
  • reduce (pomocí zadané funkce agreguje všechny prvky RDD)
  • take (vypíše prvních n prvků RDD)
  • count (počet prvků)
  • collect (vypíše RDD jako pole prvků)
  • saveAsTextFile (uloží jako textový soubor)

:!: Akce spustí celý řetězec od začátku!

 • Všechny mezivýsledky se zapomenou.
 • Pokud to nechceme, musíme některé RDD uložit do cache.

Úkol: spočítat četnosti slov v dokumentu

Vstup: textový soubor rozdělený do řádků (RDD)

Postup:

 • transformace řádků: řádek → rozdělení na slova → prvky typu (slovo, 1)
 • seskupení prvků se stejným klíčem a sečtení jedniček
 • Výsledek transformace: RDD s prvky (slovo, četnost)

Data Frame

Datová struktura DataFrame = RDD + sloupcové operace

 • obdoba databázové relační tabulky
 • obsahuje i schéma
 • operace nad rámec RDD – práce se sloupci
 • možnost použití syntaxe podobné SQL

Úkol: který stát USA má na meteostanicích nejvyšší průměrný normál v létě?

Vstup: tabulka Hive

Postup:

 • načtení dat dotazem do Hive
df=sqlContext.sql('select * from sstamenov.pocasi')
 • omezit data na letní měsíce
df2=df.filter((df.mesic>5) & (df.mesic<9))
 • ponechat jen důležité sloupce (+ vyhodit null)
df3=df2.select('stat','teplota').na.drop()
 • seskupit po státech, spočítat průměry (+ přejmenovat sloupec)
df4=df3.groupBy('stat').avg().toDF('stat','prum')
 • seřadit podle průměrů sestupně
df5=df4.sort(df4.prum.desc())
 • omezit na první řádek
df5.limit(1)
kj/spark.txt · Poslední úprava: 18.08.2017 16:18 autor: kj

Nástroje pro stránku