Courier Mail

Cache spojení

Courier IMAP má ve výchozím nastavení povoleno udržovat 4 spojení na TCP-IP adresu. Pričemž Thunderbird například ve výchozím nastavení má povoleno 5 spojení → problémy při stahování pošty a nutnost přenastavovat klienta1). Což se mimochodem počítá na IP, ne na účet. tedy víc mailových klientů za jednou IP a nefungujeme! Proto je potřeba změnit v /etc/courier/imapd

MAXDAEMONS # výchozí je 40
MAXPERIP # výchozí je 4

Záleží na počtu klientů za jednou IP, takže u firmy okolo 50 zaměstnanců ~ 250 perip a ~400 maxdaemons..

Tyhle limity jsou proto, aby Courier-IMAP nežral moc systémových prostředků, takže zase nemá cenu nastavovat úplně vysoké limity, nebo už se serverem nic neuděláme.

Po změně samozřejmě restartovat imapd

/etc/init.d/courier-imap restart

Vygenerování certifikátů pro imap4s a pop3s

smažeme existující certifikáty:

rm -f /etc/courier/imapd.pem
rm -f /etc/courier/pop3d.pem

v souborech /etc/courier/imapd.cnf a /etc/courier/pop3d.cnf upravit hodnoty pro náš certifikát

samotné vytvoření

mkimapdcert
mkpop3dcert

a případně restart serverů2)

/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart

chyb jako tyto si není nutný všímat

cp: not writing through dangling symlink `/usr/lib/courier/pop3d.pem'
chmod: cannot operate on dangling symlink `/usr/lib/courier/pop3d.pem'
chown: cannot dereference `/usr/lib/courier/pop3d.pem': No such file or directory
2)
podle mě to není úplně nutný, ale pro jistotu
linux/courier.txt · Poslední úprava: 16.02.2010 12:42 autor: wladik

Nástroje pro stránku