Debian v Hyper-V

Kompilace kernelu

apt-get install build-essential ncurses-dev kernel-package fakeroot

stáhnout a rozbalit poslední kernel do /usr/src

make menuconfig

a nastavit Device Drivers → [*] Staging Drivers → [ ] Exclude Staging drivers from being built → <M> Microsoft Hyper-V client drivers → <M> pro všechny, tj. storage, block, network

samotná kompilace

make-kpkg clean 
fakeroot make-kpkg --initrd --revision=hyperv.1.0 kernel_image 

instalace

cd ..
dpkg -i linux-image-2.6*hyperv.1.0_amd64.deb

nakonec nastavit aby se moduly nahrály při bootu

echo –e "hv_vmbus\nhv_storvsc\nhv_blkvsc\nhv_netvsc" >> /etc/initramfs-tools/modules 
update-initramfs –u –k <verze kernelu> 

Otestování

ověřit jestli jsou moduly nahrané můžeme např. přes

lsmod | grep hv

rychlost zápisu

dd if=/dev/zero of=/root/testfile bs=4M count=1000 
linux/debian/integrace-s-hyper-v.txt · Poslední úprava: 27.07.2016 15:52 autor: vm

Nástroje pro stránku