Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
linux:debian:start [28.11.2019 09:52]
sebi [iptables pravidlo pro blokaci odchozího SMTP]
linux:debian:start [28.11.2019 09:53] (aktuální)
sebi [iptables pravidlo pro blokaci odchozího SMTP]
Řádek 40: Řádek 40:
 pak zablokujeme připojení zvenku pak zablokujeme připojení zvenku
  
-  ​root@na:​~# ​iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j REJECT +  iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j REJECT 
-  ​root@na:​~# ​iptables -A INPUT -p tcp --dport 465 -j REJECT +  iptables -A INPUT -p tcp --dport 465 -j REJECT 
-  ​root@na:​~# ​iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j REJECT+  iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j REJECT
  
linux/debian/start.txt · Poslední úprava: 28.11.2019 09:53 autor: sebi