Debian

Wheezy

Zajímavé balíčky

Rozsah IP pro server

IPv6 ručně

bez zápisu do interfaces

ip -6 addr add 2a01:28:ca:104:ffff::2/64 dev eth0
ip -6 route add ::/0 via 2a01:28:ca:104::1337 dev eth0

Zakázání IPv6

blacklistovat ipv6 v /etc/modprobe.d/blacklist.conf řádkem

blacklist ipv6
linux/debian/start.txt · Poslední úprava: 27.07.2016 15:51 autor: vm

Nástroje pro stránku