Nastavení IP forwardování

Jednorázové nastavení

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

nebo

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Trvalé

zapsat do /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1

a následně nové nastavení aktivovat:

sysctl -p /etc/sysctl.conf
linux/nastaveni-ip-forwardovani.txt · Poslední úprava: 09.02.2013 23:12 autor: wladik

Nástroje pro stránku