PHP - FPM

Debian Jessie

apt-get install -y apache2 php5-cli php5-fpm
a2enmod proxy_fcg

Zdroje:

linux/php-fpm.txt · Poslední úprava: 26.11.2014 22:43 autor: vm

Nástroje pro stránku