Přihlášení na SSH bez hesla

Nechť user1 na počítači Klient je ten, kdo se chce bez zadávání hesla připojit na účet user2 na počítači Server.

user1 na Klient spustí příkaz

ssh-keygen -t rsa

příkaz bude mít takovýto výstup:

Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/a/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/a/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/a/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
3e:4f:05:79:3a:9f:96:7c:3b:ad:e9:58:37:bc:37:e4 a@A

Nyní na serveru je potřeba u uživatele v domovském adresáři vytvořit složku .ssh (pokud ještě neexistuje)

ssh user1@Klient mkdir -p .ssh
user1@Klient's password: 

A nakonec musí user1 přidat svůj klíč do authorized_keys u user2 na Server buď pomocí

ssh-copy-id user2@Server

nebo ručně

cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user2@Server 'cat >> .ssh/authorized_keys'
user2@Server's password:
linux/ssh-authkey.txt · Poslední úprava: 16.09.2016 10:20 autor: vm

Nástroje pro stránku