Transmission

Instalace (headless)

balíčky

apt-get install automake autoconf libtool pkg-config libcurl4-openssl-dev libxml2-dev libnotify-dev libglib2.0-dev libevent-dev

FIXME libnotify-dev ma hromadu zavislosti na x11, checeme?

jeden balíček je třeba instalovat z Lenny backports

./configrure --disable-gtk --disable-nls
make
make install

adduser transmission

Na Squeeze

Transmission vyžaduje libevent-dev alespoň verze 2.0.10, ale Squeeze obsahuje verzi 1.4, takže si libevent stáhneme ze zdrojáků na http://monkey.org/~provos/libevent/ a rozbalíme, třeba do cesty /install/libevent-2.0.10

./configure 
make
make install

(instaluje se do cesty /usr/local/lib)

tuhle cestu to chce potom jeste pridat do ld

mcedit /etc/ld.conf.d/libevent.conf

a do nej napsat

/usr/local/lib

a potvrdit prikazem

ldconfig

potom rozbalíme transmission a upravime configure

./configrure --disable-gtk --disable-nls  LIBEVENT_LIBS="-L/usr/local/lib -levent"
make
make install
linux/transmission.txt · Poslední úprava: 07.09.2012 17:07 autor: wladik

Nástroje pro stránku