.NET Micro Framework

Přidání metody do MF

Chceme přidat CopyPixels and WritePixels metody odpovídající WPF.

 • Nadefinujeme metody v %SPOCLIENT%\Framework\Core\Native_Graphics\Bitmap.cs:
   [MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)]
   extern public void CopyPixels(int xSrc, int ySrc, int width, int height, Array bufferDst, int strideDst, int offsetDst);
   [MethodImplAttribute(MethodImplOptions.InternalCall)]
   extern public void WritePixels(int xSrc, int ySrc, int width, int height, Array bufferSrc, int strideSrc, int xDst, int yDst);
 • setenv_mdk.cmd 4.54 c:\keil454\arm
 • msbuild /p:flavor=release /p:memory=flash Solutions\FEZCerberus\dotNetMF.proj
 • To vygeneruje nové stubs do %SPOCLIENT%\BuildOutput\public\Release\Client\stubs. Ty pravé jsou v %SPOCLIENT%\CLR\Libraries\SPOT_Graphics. Přidat odpovídající hlavičky do spot_graphics_native.h:
 TINYCLR_NATIVE_DECLARE(CopyPixels___VOID__I4__I4__I4__I4__mscorlibSystemArray__I4__I4);
 TINYCLR_NATIVE_DECLARE(WritePixels___VOID__I4__I4__I4__I4__mscorlibSystemArray__I4__I4__I4);
 • A do spot_graphics_native.cpp, nezapomenout na checksum dole!
 Library_spot_graphics_native_Microsoft_SPOT_Bitmap::CopyPixels___VOID__I4__I4__I4__I4__mscorlibSystemArray__I4__I4,
 Library_spot_graphics_native_Microsoft_SPOT_Bitmap::WritePixels___VOID__I4__I4__I4__I4__mscorlibSystemArray__I4__I4__I4,
 • A implementovat do %SPOCLIENT%\clr\libraries\spot_graphics\spot_graphics_native_microsoft_spot_bitmap.cpp
netmf/start.txt · Poslední úprava: 17.08.2013 21:18 autor: vm

Nástroje pro stránku