Synchronizace TFS a GIT repozitáře

Dostupné nástroje

Git-TFS a CodePlex -> Github

Vytvořit soubor authors.txt pro mapování uživatelů (volitelné):

snd\vladimirmach_cp = Vladimír Mach <vladimir@mach.im>
git tfs clone -d https://tfs.codeplex.com:443/tfs/TFS15 $/Atomix --authors="c:\authors.txt" atomix
cd atomix-git
git remote add origin https://github.com/machv/atomix.git
git push -u origin master

posílání změn:

git tfs pull
git push -u origin master

zdroje:

programovani/git-tfs.txt · Poslední úprava: 02.02.2014 19:59 autor: vm

Nástroje pro stránku