Mono

Debugování

export MONO_LOG_LEVEL=debug
export MONO_LOG_MASK=asm
mono --debug yourapp.exe

http://stackoverflow.com/questions/10872000/could-not-load-type-from-assembly-in-mono

Certifikáty

importovat certifikát do trusted:

certmgr -ssl https://google.com

načte certifikát z dané stránky a zeptá se, jestli ho má uložit do trusted.

viz. http://www.mono-project.com/FAQ:_Security

programovani/mono.txt · Poslední úprava: 14.11.2013 13:41 autor: vm

Nástroje pro stránku