Visual Studio

2010

TrackExplorer

Plugin pro Trac do Visual Studia viz Integrace Trac

Změna registrovaného vlastníka

Při instalaci z DreamSparku je předvyplněné jméno a organizace na Microsoft, změnit se to dá takto:

About dialog

On a x86 bit (32 bit OS) computer follow the below path:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\10.0\Registration\UserName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\RegisteredOrganization

On a x64 bit (64 bit OS) computer follow the below path:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\10.0\Registration\UserName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\RegisteredOrganization

Changing the UserName will change the first line in the help about dialog. Changing the RegisteredOrganization will change the second line in the help about dialog.

Splash screen

On a x86 bit (32 bit OS) computer follow the below path:

"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe" /setup

On a x64 bit (64 bit OS) computer follow the below path:

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe" /setup

spouštět jako administrátor..

zdroj: http://blogs.msdn.com/b/vsnetsetup/archive/2010/05/11/the-visual-studio-2010-help-about-dialog-box-and-the-splash-screen-shows-registered-username-and-registered-organization-as-microsoft.aspx

programovani/visual-studio.txt · Poslední úprava: 07.09.2015 14:55 autor: vm

Nástroje pro stránku