TonidoPlug

SqueezePlug

Běží na Debian squeeze

nastavení fstab http://wiki.slimdevices.com/index.php/SheevaPlug_Installation_guide#Connect_USB-Drive

tmpfs /var/run  tmpfs defaults 0 0
tmpfs /var/lock tmpfs defaults 0 0
tmpfs /var/log  tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp      tmpfs defaults 0 0

Aptitude

Mezisoubory se ukládají do flasky, proto po resetu se smažou a je třeba založit strukturu znovu

mkdir -p /var/cache/apt/archives/partial

Apache a PHP

apt-get install mysql-server mysql-client
apt-get install apache2
apt-get install php5 libapache2-mod-php5
apt-get install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json

MySQL

apt-get install mysql-server

trošku zlobilo, že nebyl root, takže

/etc/init.d/mysql stop
/usr/bin/mysqld_safe --skip-grant-tables &
mysql
> INSERT INTO user (Host, User, Password, Select_priv, Insert_priv,
Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, Reload_priv,
Shutdown_priv, Process_priv, File_priv, Grant_priv, References_priv,
Index_priv, Alter_priv) VALUES ('localhost', 'root', PASSWORD('thepass'),
'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y');

a ok :-)

bohužel nepomohlo

dpkg-reconfigure mysql-server

A nejsem asi jediný http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=45831

tonidoplug.txt · Poslední úprava: 07.09.2012 17:08 autor: wladik

Nástroje pro stránku