Lokální ISO Repository

předně si pomocí vgdisplay zjistíme vgname

tenhle příkaz vytvoří novou jednotku s 12GB, kterou pak namapujeme (VG_XenStorage-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx = vgname)

lvcreate –L 12GB –n iso_storage VG_XenStorage-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ted je naformátujeme

mkfs.ext3 /dev/VG_XenStorage-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/iso_storage

vytvoříme si složku kam namountujeme danou repository

mkdir /isos
mount /dev/VG_XenStorage-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/iso_storage /isos

ted sem můžeme nakopírovat image pro instalace

(může se přidat záznam do fstab)

/dev/VG_XenStorage-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/iso_storage /isos ext3 defaults 0 0

nyní xenu řekneme, že máme tu repository

xe sr-create name-label="Local ISOs" type=iso \
device-config:location=/isos \ 
device-config:legacy_mode=true content-type=iso

tímhle příkazem si můžeme přečíst jaké isa systém vidí

xe vdi-list

pokud přidáme nové iso, tak není hned vidět, je nutné znovu prohledat disk a aktualizovat, to zajistíme takhle: pomocí

xe sr-list

zjistíme jaké repository máme, zajímá nás uuid té co jsme nově vytvořili, a pak provedeme

xe sr-scan uuid=<zjistene-uuid>

Problémy

po restartu serveru se ale v lvm neaktivuje lv iso_repository to zajistíme

lvchange -ay VG_XenStorage-98d6b840-2e0f-c8f7-5a04-c007d7a7c277/iso_storage

(pomocí lvchange -ay případně lv deaktivujeme)

jestli je aktvní zjistíme pomocí

lvscan

nebo pomocí

vgchange -ay VG_XenStorage-98d6b840-2e0f-c8f7-5a04-c007d7a7c277 

povolíme všechny jednotky :)

Zdroje: http://support.citrix.com/article/ctx116350, http://docs.vmd.citrix.com/XenServer/5.5.0/1.0/en_gb/guest.html#iso_local_copies

virtualizace/citrix-iso-repository.txt · Poslední úprava: 21.07.2009 22:25 autor: wladik

Nástroje pro stránku