Exchange 2013

Instalace

Pro vše na jednom serveru

 1. Součásti systému:
  Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation
 2. Programy
  1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992
  2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17062
  3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26604

instalace – http://msexchangeguru.com/2012/07/18/e2013-install/

Limity zpráv

 • Z konektorů (ecp/mail flow/send i receive) platí nejmenší limit, zlí jazykové tvrdí, že i z těch zakázaných.
 • Kromě toho platí limity v transport config: Get-TransportConfig |fl max*, nejde nastavit přes ecp (jde přes PS/ADSI).
 • MaxDumpsterSizePerDatabase je na zprávy ve frontě při selhání spojení, doporučení 1.5× max nebo průměrné velikosti všech zpráv
 • *DsnMaxMessageAttachSize je na nedoručenky, jak moc příloh se pošle zpět s nedoručenkou, může být 0.
 • Restart služby po změně hodnot nebyl potřeba.
windows/exchange-2013.txt · Poslední úprava: 18.04.2013 16:28 autor: vm

Nástroje pro stránku