PowerShell příkazy

Síť

Zjištění firewall profilu na síťových kartách

Get-NetAdapter | Get-NetConnectionProfile

Povolení SMB sdílení na firewallu

Get-NetFirewallRule -displayname "*Sharing (SMB*"| Set-NetFirewallRule -Enabled True

Zobrazení Autorizovaných DHCP Serverů

Get-AdObject -SearchBase "cn=configuration,dc=domain,dc=com" -Filter "objectclass -eq 'dhcpclass' -AND Name -ne 'dhcproot'"
windows/powershell-oneliners.txt · Poslední úprava: 07.12.2016 09:40 autor: vm

Nástroje pro stránku