Hadoop

 • vhodné pro: velké soubory (čtení na disku až 100 MB/s, výhody sekvenčního čtení), streamovací přístup
 • nevhodné pro: spoustu malých souborů (hodně zpomalí rychlost disku, až na třeba 1 MB/s), náhodný přístup

Důvody pro Hadoop

 • distribuovatelnost - 1 soubor nemusí být celý v jednom nodu
 • replikace
 • NameNode - metadata na jiném serveru
 • append only FS

Architektura Hadoopu

 • HDFS: distribuovaný FS
  • velký soubor je rozdělen na 64 MB chunky a třikrát replikován
 • YARN: plánovač úloh a alokátor zdrojů
  • Application Master – alokuje zdroje
  • Resource Manager – globální správce zdrojů pro cluster. řeknu mu o paměť, RAM, on mi řekne, zda to jde
  • Node Manager – podřízený správce zdrojů na nodu, kouká se, zda je dost místa pro danou operaci
 • MapReduce
 • Zookeeper - sdílení konfiguračních souborů, komunikace clusterů
 • zvěřinec nad tím: Hive, Spark, HBase (NoSQL databáze), Kafka (messaging), Flume (ukládání logů), Sqoop (integrace z DB), Oozie (workflow scheduler), …

 • Name Node - ukládá metadata
 • Data Node
  • Ukládá Databloky
  • Získává bloky od klientů
  • Získává bloky od ostatních DataNodů
  • Dostává příkaz delete od NameNode
 • Secondary NameNode
  • pomocník pro NameNode, NE jeho záloha
  • dva soubory
   • fsimage - jak vypadá FS poté, co NameNode začal
   • edit logs - posloupnost změn na FS poté, co NameNode začal
  • po restartu NN jsou editlogs aplikovány na fsimage, abychom dostali poslední verzi snapshotu FS
  • ale restarty NN jsou vzácné, takže edit logy můžou být hodně velké a merge může dlouho trvat
  • je třeba nějak zmenšit velikost edit logů
 • replikační faktor většinou 3: 2 repliky ve stejném racku, třetí replika mimo

 • HDFS soubory jsou rozděleny do bloků - default 64MB/128MB, ale lze změnit

Typy souborů

 • řádkové - CSV, TSV, Avro (obsahuje schéma)
  • vhodné, pokud se ptám často na většinu sloupců
 • sloupcové - ORC, Parquet
  • vhodné, pokud se ptám jen na část sloupců
  • nevhodné pro modifikaci (v Hadoopu netřeba), náročné pro zápis
  • má metadata až na konci - předtím je ještě nezná, dává smysl
 • SequenceFile - data ve formátu klíč, hodnota
  • vhodný formát pro hodně malých souborů

Komprese

Rychlost Účinnost Splitovatelnost
GZIP/ZLib
BZip2
LZO
Snappy

Splitovatelnost – kompresní algoritmus vytváří bloky, které lze samostatně dekomprimovat – nutnost pro paralelní zpracování

 • kdy použít jaký
  • archivace - Gzip
  • splitable - možná nikdy, protože se můžou už bloky komprimovat a ne celé soubory
kj/hadoop-a-hdfs.txt · Poslední úprava: 18.09.2017 16:16 autor: kj

Nástroje pro stránku