Debian

Wheezy

Zajímavé balíčky

Rozsah IP pro server

IPv6 ručně

bez zápisu do interfaces

ip -6 addr add 2a01:28:ca:104:ffff::2/64 dev eth0
ip -6 route add ::/0 via 2a01:28:ca:104::1337 dev eth0

Zakázání IPv6

blacklistovat ipv6 v /etc/modprobe.d/blacklist.conf řádkem

blacklist ipv6

iptables pravidlo pro blokaci odchozího SMTP

nejprve vytvoříme pravidlo pro povolení komunikace na portu 25 na náš mailserver, následně zablokujeme pro všechny ostatní

iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -d 95.168.217.16 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 465 -d 95.168.217.16 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 587 -d 95.168.217.16 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 465 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 587 -j REJECT

pak zablokujeme připojení zvenku

iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j REJECT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 465 -j REJECT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 587 -j REJECT
linux/debian/start.txt · Poslední úprava: 28.11.2019 09:53 autor: sebi

Nástroje pro stránku