Linux

přesměrování výstupů

wibble > /dev/null 2>&1

Integration tools

VMware Tools a Debian Lenny

Klasický postup podle nápovědy od VMware, akorát budeme muset dělat vlastní moduly do jádra, protože výchozí nejsou. Potřebujeme tedy tento balíček

apt-get install linux-headers-$(uname -r)

poté můžeme spustit konfiguraci (instalace proběhne v pohodě). Jelikož jádro linuxu je kompilované, v současné verzi, vůči GCC-4.1 musíme spustit takto

CC=/usr/bin/gcc-4.1 vmware-config.tools.pl

Hotovo.

práce s GPT partition table

To create a partition start GNU parted as follows:

parted /dev/sdb

Output:

GNU Parted 2.3
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)

Creates a new GPT disklabel i.e. partition table:

(parted) mklabel gpt

Sample outputs:

Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on this disk will be lost. Do you want to  continue?
Yes/No? yes
(parted)

Next, set the default unit to TB, enter:

(parted) unit TB

To create a 3TB partition size, enter:

(parted) mkpart primary 0.00TB 3.00TB

To print the current partitions, enter:

(parted) print

Sample outputs:

Model: ATA ST33000651AS (scsi)
Disk /dev/sdb: 3.00TB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number Start  End   Size  File system Name   Flags
 1   0.00TB 3.00TB 3.00TB ext4     primary
Quit and save the changes, enter:

(parted) quit

Use the mkfs.ext3 or mkfs.ext4 command to format the file system, enter:

mkfs.ext3 /dev/sdb1

OR

mkfs.ext4 /dev/sdb1

http://www.cyberciti.biz/tips/fdisk-unable-to-create-partition-greater-2tb.html

Různé informace

Scrollovani v konzoli

pro scrolovani drzet Shift + Page Up/Down

USB mechanika

tváří se jako /dev/scd0 a pro její podporu je potřeba mít podporu v jádře pro SCSI (modul sr_mod), což lze zjistit podle

lsmod

Jak zjistit pid procesu bežícího na daném portu

netstat -tanpl|grep <PORT>

Wget

přeskočit robots.txt

wget -r -k http://www.ksi.mff.cuni.cz/~zemlicka/vyuka/DBI007/prednasky.html -e robots=off

Imapsync

pro Exch 2010

 imapsync --host1 mail.xx.cz --user1 "xx@xx.cz" --host2 exch.xx.cz --user2 "xx" --password1 "xxx" --password2 "xxx" --noauthmd5 --exclude "UnrecSpam|Trash|Drafts|Spam|Sent" --skipsize --nofoldersizes --syncinternaldates --useheader "Message-ID" --regexflag 's/\$Forwarded Forwarded//' --regexflag 's/\Answered//' 

Síť

Jak zjistit informace o síťové kartě

Např. jestli je zapojený kabel, nebo jaké rychlosti podporuje

apt-get install ethtool
ethtool [interface]

Disk

Zjistit uuid disku pro následný mount

ls -l /dev/disk/by-uuid/

nebo

blkid

zápis do fstab může vypadat takhle

#/dev/sdd1
UUID=3084FF4A84FF1158 /media/datadisk03 ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 1
# /dev/sdd1
UUID=e791ec34-15da-4bf1-8402-b13e5528cb16 /media/datadisk04 ext3 defaults,user 0 2

Zakázat fsck při startu počítače

Protože na serverech máme velké disky, není dobré čekat hodiny, než doběhne restart. v /etc/fstab je seznam mountovaných oddílů a poslední sloupec říká fsck jak se k tomu disku při bootu má chovat

 • 0 = nekontrolovat
 • 1 = kontrolovat prioritně (pro root fs)
 • 2 = kontrolovat poté (pro ostatní)

Pokud je ke kontrole víc oddílů v rámci disku, jdou sériově, ale v rámci různých disků je paralelismus.

Jak dluoho už disk běží?

Potřebujeme balík S.M.A.R.T. tools

apt-get install smartmontools

a pak

smartctl -A /dev/sda | grep Power_On_Hours

tcpdump

RIP

tcpdump -i eth0 -vv -s0 udp and port 520
tcpdump -i any -vv -n udp and port 520
linux/rozcestnik.txt · Poslední úprava: 15.02.2019 22:41 autor: vm

Nástroje pro stránku