Active Directory

Chybějící Administrative Templates

Pokud se na serveru nahrají do sysvolu (SYSVOL\<domena>\Policies\PolicyDefinitions) vlastní šablony definic, tak pak GPo editor načítá z tohodle místa a ignoruje lokálně uložené (v C:\Windows\PolicyDefinitions).

Jako řešení stačí vzít ty z lokálního Windows adresáře a nakopírovat je do centrálního sysvolu.

Zdroj: http://tfs.letsblog.it/post/2010/11/03/Administrative-Templates-missing-in-GPO-created-on-2008-R2-DC.aspx

Odebrat počítač z domény která neexistuje

zavolat na daném počítači

wmic computersystem where name!=null call unjoindomainorworkgroup

Convert pwdLastSet to a human readable date

v linux bashi ;-)

D=128457325992343750; date -d "01/01/1601 UTC $(let D=D/10000000; echo $D) seconds"

> where the very large number after the first D= it’s your pwdLastSet value. This strange timestamp it’s a 1/100 of a nanosecond (so, it’s 1/10^7 seconds) and the ticks are counted from January 1st, 1601. Don’t ask me why, probably they didn’t like the Epoch time :)

Sítove profily

FSMO

Bridgeheads

-BridgeHead Bridgeheads for site Main18 (Alexis.mach.virtlab.int): Source Site Local Bridge Trns Fail. Time # Status

HQ ALEXIS IP (never) 0 The operation completed successfully.

Bridgeheads for site HQ (dc1.virtlab.int): Source Site Local Bridge Trns Fail. Time # Status

Main18 DC1 IP (never) 0 The operation completed successfully.

(replmon /bridgeheads)

-Global Catalog dc1.virtlab.int (pres Sites and Services)

-Master for each FSMO Role Schema master - dc1.virtlab.int Domain naming master - dc1.virtlab.int PDC - Alexis.mach.virtlab.int RID pool manager - Alexis.mach.virtlab.int Infrastructure master - Alexis.mach.virtlab.int

(netdom query fsmo)

Ověření do jaké Site počítač spadá

nltest /dsgetsite
TTC
The command completed successfully
nltest /dsgetdc:corp.uam.im
      DC: \\sansa.corp.uam.im
   Address: \\10.0.40.2
   Dom Guid: 05544a04-64f9-4c14-ab79-fe4f5d94df9c
   Dom Name: corp.uam.im
 Forest Name: corp.uam.im
 Dc Site Name: TTC
Our Site Name: TTC
    Flags: GC DS LDAP KDC TIMESERV GTIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET WS DS_8 DS_9
The command completed successfully
windows/active-directory.txt · Poslední úprava: 20.01.2018 23:50 autor: vm

Nástroje pro stránku