Microsoft Deployment Toolkit

HideShell tweaks for Windows 10

Quick and Dirty Testing customsettings.ini variables in MDT

del C:\MININT\SMSOSD\OSDLOGS\VARIABLES.DAT /q
net use Z: \\server\deploymentshare$
z:
cd scripts
cscript ZTIGather.wsf /inifile:..\Control\CustomSettings.ini
"C:\Program Files (x86)\ConfigMgr 2012 Toolkit R2\ClientTools\CMTrace.exe" c:\minint\smsosd\osdlogs\bdd.log

Based on https://deploymentbunny.com/2011/04/27/quick-and-dirty-testing-customsettings-ini-variables-in-mdt/

Auto detekce rozlišení

MDT ve výchozím chování nastavuje rozlišení na 1024×768, ale tímhle nastavením v CustomSettings.ini

[Default]
BitsPerPel=32
VRefresh=60
XResolution=1
YResolution=1

se vynutí automatická detekce.

Databáze

pro přístup z vnějšku do databáze pomocí Integrated SEcurity je potřeba používat named pipes (jinak problém s anonymous login) (pod uživatelem, pod kterým jede deployment). Nebo pokud je třeba TCP, tak přímo říct usr a heslo.

  • Named Pipes – DBNDPNT
  • TCP/IP – DBMSSOCN

zakázat welcome screen

To disable the welcome message at the start of the deployment wizard, add the following line to the 'default' section. Please note, this also needs to be added to the BootStrap.ini configuration.

[Default] SkipBDDWelcome=YES

locales

SystemLocale = locale ID
UserLocale = locale ID
InputLocale = locale ID:keyboard layout ID, locale ID:keyboard layout ID
UserLocale_DefaultUser = locale ID
InputLocale_DefaultUser = locale ID:keyboard layout ID

Jak zjistit timezone

display the current Time Zone

TZUtil /g 

display all Time Zones.

TZUtil /l 

Jméno počítače v lowercase

OSDComputername=#LCase(„UPPED-%SerialNumber%“)#

BitLocker

Bug při detekci verze Windows

MDT ve verzi 2012 i 2013 u Windows 8.1 nedetekuje správně, že umí BitLocker i v edici Pro a je nutné upravit DeploymentShare\Scripts\ZTIUtility.vbs ve funkci IsHighEndSKUEx přidat case:

			case "PROFESSIONAL", "PROFESSIONALE", "PROFESSIONALN"
				If UCASE(oEnvironment.Item("OSCurrentVersion")) >= "6.2" Then
					IsHighEndSKUEx = TRUE
				End if

Zdroje:

windows/mdt/start.txt · Poslední úprava: 23.08.2016 16:58 autor: vm

Nástroje pro stránku