Odeslání e-mailů z procedury

Vytvořit mail profil

 • Server → Management → Database Mail (dvojitý klik spustí průvodce)
  • Zvolit Enable Mail feature

Odeslání zprávy

Pro odeslání zprávy slouží procedura sp_send_dbmail (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190307.aspx).

Příklad odeslání zprávy:

 USE mydatabase
 EXEC sp_send_dbmail
  @profile_name = 'MailProfile1',
  @recipients = 'someone@microsoft.com',
  @subject = 'T-SQL Query Result',
  @body = 'The result from SELECT is appended below.',
  @execute_query_database = 'msdb',
  @query = 'SELECT subsystem_id,subsystem FROM syssubsystems'

Zdroje

windows/mssql/send-mail.txt · Poslední úprava: 18.08.2014 10:35 autor: vm

Nástroje pro stránku