SMB protokol

Receive side scaling

Ověřit, jestli je dostupné na síťové kartě:

 Get-NetAdapterRss | FT

z výstupu nás zajímají sloupce Enabled (musí být True) a Queues (musí být > 1)

poté ověříme jestli SMB protokol s tím počítá:

Get-SmbClientNetworkInterface

zde nás zajímá jestli RSS Capable je True.

U starších síťových karet je problém, že sice se tváří, že podporují RSS, ale přitom mají jen jednu frontu, takže v praxi to je nepoužitelné.

Another possibility is that the NIC reports itself as RSS-capable but with only one queue, which effective means that using multiple connections will not help. Those NICs are treated by SMB as non-RSS capable, even if they are reported as RSS-capable by the networking stack.

http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2012/11/10/windows-server-2012-file-server-tip-make-sure-your-network-interfaces-are-rss-capable.aspx

windows/smb.txt · Poslední úprava: 22.04.2015 20:57 autor: vm

Nástroje pro stránku